Pēc ceļa segas pārbūves ekspluatācijā nodots 4,5 km garš autoceļa P68 posms
27.09.2017
Ceļa segas pārbūve ietvēra posmu no Daugavpils pilsētas robežas līdz apdzīvotai vietai Mirnijs. Tur ieklātas trīs jaunā asfalta kārtas, nostiprināti sāngrāvji, atsevišķās vietās pārbūvētas drenāžas sistēmas, atjaunotas sešas sabiedriskā transporta pieturvietas, izbūvēts viens jauns sabiedriskā transporta paviljons.

Atbilstoši projektam šajā posmā rekonstruēti četri ceļu krustojumi: ar Daugavpils apvedceļu (Tabore-Laucese), ar vietējās nozīmes ceļu Daugavpils - Elerne - Lielborne, kā arī ar diviem pašvaldības ceļiem Lauceses pagastā.

 

Ceļa segas pārbūvi īstenoja uzņēmums "Binders", atbilstoši līgumsaistībām  ar VAS "Latvijas Valsts ceļi"  kā šā objekta pasūtītāju. 
Pro
jekts: SIA "Pro CAD".