Infografikā apkopoti dati par "Binders" ceļu būvmateriālu testēšanas laboratoriju
02.10.2017
CBF SIA "Binders" ceļu būvmateriālu testēšanas laboratorija ir lielākā privātā ceļu būves laboratorija Latvijā. Tā nodrošina ceļu būvniecībai nepieciešamo materiālu testēšanu, izdodot sertificētus pārskatus, ko var izmantot Latvijā un Eiropā izvirzīto kvalitātes prasību kontrolei.
Laboratorija testē šādu materiālu kvalitāti: smilts, šķembas, asfalts, bitumens un citu ceļu segumu izbūvei nepieciešamos materiālus, kā arī novērtē no tiem izbūvētās konstrukcijas.

Materiāli tiek testēti ne tikai uzņēmuma "Binders" vajadzībām, laboratorija  pilda arī citu klientu pasūtījumus. Pēdējo desmit gadu laikā tā ir ievērojami izaugusi, un tagad piedāvā vairāk nekā 50 pakalpojumu veidus.