Būvniecība

Uzņēmuma Būvniecības departamentā apvienoti visi nepieciešamie resursi, lai teicamā kvalitātē spētu būvēt un rekonstruēt dažādus apjomīgus infrastruktūras objektus. Laika gaitā kompānija paplašinājusi savas darbības jomas un šobrīd, līdztekus ceļu, ielu, laukumu būvniecībai un rekonstrukcijai, tā arvien lielākos apjomos izbūvē arī specifiskas inženiertehniskās komunikācijas un ir konkurētspējīga tramvaja sliežu izbūvē, lidlauku un dzelzceļa infrastruktūras izveidē.