Ārējie ūdens un kanalizācijas tīkli

Inženiertehnisko komunikāciju izbūve ir patstāvīga būvniecības darbu nozare, kas pēdējo gadu laikā strauji attīstījusies, un šobrīd uzņēmums piedalās publiskajos konkursos arī kā ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu būvnieks.