Darbība

Ģeodēzijas daļa nodrošina pilnu ceļu būves procesam nepieciešamo darbību klāstu gan kompānijas "Binders" darba procesam, gan kā ārpakalpojumu:

• būvasu nospraušana;
• aktu izgatavošana par būves novietnes pārbaudi;
• nivelēšanas darbi;
• inženierbūvju monitorings;
• topogrāfiskā uzmērīšana;
• inženiertīklu izpilduzmērījumu izgatavošana ( ūdensvadi, kanalizācija, gāze, elektrotīkli, vājstrāvas tīkli);
• zemes darbu aprēķins ( karjeru izstrādei, ceļu būvniecībai, būvbedru rakšanai);
• 3D mašīnkontroles ( greideri,buldozeri,ekskavatori) sistēmu apkalpošana;
• projektu pārveidošana 3D mašīnkontroles vajadzībām;
• 3D sistēmu kalibrācija salāgošanai ar LKS-92 EVRS koordinātu sistēmu.