Projekti

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

 

Pasūtītājs: Dobeles novada pašvaldība.

Annenieku pagasts.

Izpildes termiņš: 2018.gada oktobris.

Pasūtītājs: Dobeles novada pašvaldība.
 

Bērzes pagasts.

Izpildes termiņš: 2018.gada oktobris.

Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome.

Izpildes termiņš: 2018.gada septembris.

 

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome.

Izpildes termiņš: 18 mēneši.

Pasūtītājs: AS "Daugavpils satiksme".

Izpildes termiņš: 2019.gada aprīlis

Pasūtītājs:Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Būvuzraudzība: SIA "Būves un būvsistēmas".

Līguma termiņš: 2018.gada maijs

Pasūtītājs: A/s "Latvijas Valsts ceļi".

Projekts: SIA 'Projekts 3".
Būvuzraudzība: SIA "Firma L4".

Izpildes termiņš: 2018.gads.

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Ģenerāluzņēmējs: SIA "Arčers".

"Binders" objektā strādā apakšuzņēmēja status.

Līguma termiņš: 2017.gada decembris.