Projekti

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Darbu izpilde: 2017.gada rudens.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Būvuzraudzība: "Firma L 4".

Darbu izpilde: 2017.gada oktobris.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Izpildes termiņš: 2017.gada rudens.

Pasūtītājs: VAS 'Latvijas Valsts ceļi".

Projekts: SIA "E.Daniševska birojs".

Būvuzraudzība: AS "Ceļuprojekts".

Izpildes termiņš: 2017.gada decembris.

Pasūtītājs: Iecavas novada dome.

Izpildes termiņš: 2018.gada marts.

Projekts: SIA “BM- projekts”.
 
Būvuzraudzība: SIA “Firma L4”.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome.

Izpildes termiņš: 2017.gada septembra nogale.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome.

Izpildes termiņš: 2017.gada septembra beigas.

Pasūtītājs:VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Projekts: SIA "pro CAD".

Būvuzraudzība: SIA 'Ceļu inženieri".

Izpildes termiņš:2017.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Darbuzņēmējs - SIA "Limbažu ceļi".

Izpildes termiņš - 2017.gada septembra beigas.