Projekti

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Darbu izpilde: 2017.gada rudens.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Darbu izpilde: 2017.gada oktobris.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Izpildes termiņš: 2017.gada rudens.

Pasūtītājs: VAS 'Latvijas Valsts ceļi".

Izpildes termiņš: 2017.gada decembris.

Pasūtītājs: Iecavas novada dome.

Izpildes termiņš: 2018.gada marts.

Projekts: SIA “BM- projekts”.
 
Būvuzraudzība: SIA “Firma L4”.

Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība.

Izpildes termiņš :2017.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome.

Izpildes termiņš: 2017.gada septembra nogale.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome.

Izpildes termiņš: 2017.gada septembra beigas.

Pasūtītājs:VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Izpildes termiņš:2017.

Pasūtītājs: Stopiņu novada dome.

Būvdarbu termiņš:2017.

Pasūtītājs: AS "Rīgas Centrāltirgus".

Būvdarbu termiņš: 60 kalendārās dienas. 

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Darbuzņēmējs - SIA "Limbažu ceļi".

Izpildes termiņš - 2017.gada septembra beigas.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Projektētājs: AS "Ceļuprojekts".

Līgumsaistību izpilde līdz 2017.gada septembrim.