Projekti

Pasūtītājs: AS "Daugavpils satiksme".

Izpildes termiņš: 2019.gada aprīlis

Pasūtītājs:Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Būvuzraudzība: SIA "Būves un būvsistēmas".

Līguma termiņš: 2018.gada maijs

Pasūtītājs: A/s "Latvijas Valsts ceļi".

Projekts: SIA 'Projekts 3".
Būvuzraudzība: SIA "Firma L4".

Izpildes termiņš: 2018.gads.

Pasūtītājs: Iecavas novada dome.

Izpildes termiņš: 2018.gada marts.

Projekts: SIA “BM- projekts”.
 
Būvuzraudzība: SIA “Firma L4”.

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Ģenerāluzņēmējs: SIA "Arčers".

"Binders" objektā strādā apakšuzņēmēja status.

Līguma termiņš: 2017.gada decembris.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Darbu izpilde: 2017.gada rudens.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Izpildes termiņš: 2017.gada rudens.

Pasūtītājs: VAS 'Latvijas Valsts ceļi".

Projekts: SIA "E.Daniševska birojs".

Būvuzraudzība: AS "Ceļuprojekts".

Izpildes termiņš: 2017.gada decembris.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Darbuzņēmējs - SIA "Limbažu ceļi".

Izpildes termiņš - 2017.gada septembra beigas.