Logo hamburger
Par mumsarrow
Darbības jomasarrow
Aktualitātes
Projekti
Galerijas
Kontakti
icon
En Lv

Videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana

Galvenā lapa / Darbības jomas / Asfaltbetona ražošana / Videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana

CBF SIA “Binders” 2015.gada 16.janvārī  iesniedza pieteikumu dalībai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atklātā konkursa projektā “Videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana ražošanā”, atbilstoši Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmai LV06 “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā.”

Projekta mērķis ir ražošanas procesā izmantot otrreizējo materiālu – frēzēto asfaltu, ražot PMB bitumenu un pielietot to asfalta ražošanā, kas būtiski uzlabos asfalta seguma kvalitāti un ilgmūžību. Kā arī , pievienojot attiecīgas piedevas, ieviest siltā asfalta ražošanu ar labām tehniskajām īpašībām, kas dod iespēju palielināt asfaltbetona transportēšanas attālumu un nodrošināt zemāku ieklāšanas temperatūru..

Jaunā asfaltbetona veida ražošana notiek zemākā temperatūrā, līdz ar to tiek patērēts mazāk dabasgāzes, elektroenerģijas un samazināts videi kaitīgo izmešu daudzums.

Projekta ietvaros Vangažu asfaltbetona rūpnīcu paradzēts aprīkot ar drupināšanas iekārtu, sadrupinātā materiāla uzglabāšanas novietnēm, celulozes un šķiedras dozēšanas iekārtu, polimēru modificēta bituma ražošanas iekārtu un otrreiz izmantojamā (frēzētā) asfaltbetona pārstrādes iekārtu.

2015.gada 27.martā tika izsludināts publiskais iepirkums Nr. BND-01/2015 par Vangažu rūpnīcas aprīkojuma iegādi, kas sekmīgi tika noslēgts 2015.gada 14.aprīlī.

2015.gada 30.aprīlī uzņēmums saņēma atzinumu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras par projekta apstiprināšanu.

Ņemot vērā iepirkuma rezultātus, 2015.gada maijā tika noslēgti līgumi ar šādiem iekārtu piegādātājiem:

  • “Ammann Asphalt GmbH” – frēzētā asfaltbetona pārstrādes iekārtas piegāde un uzstādīšana;
  • SIA “Deltars” – frēzētā asfaltbetona uzglabāšanas novietņu izbūve;
  • “Wirtgen Lietuva UAB” – celulozes un šķiedru dozatora piegāde un uzstādīšana;
  • “Marini makina A.S.” – polimēru bituma modificēšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana;
  • “Terex Finlay Ltd.”- drupināšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana.

JŪNIJS

2015.gada 18.jūnijā tiks noslēgts trīspusējs līgums starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un SIA “Binders” par projekta īstenošanu ( līguma Nr. NP-2015/13).

Pēc līguma noslēgšanas medijiem tika izsūtītas preses relīzes par projekta uzsākšanu. Informācija par projektu tika atspoguļota gan nacionālajos elektroniskajos, gan reģionālajos medijos.

CBF SIA “Binders” pabeidza frēzētā asfaltbetona pārstrādes iekārtu pamatu izgatavošanu un uzsāka iekārtas piegādi un montāžu.

 

JŪLIJS

2015.gada jūljā  uzstādīta un ekspluatācijā pieņemta “Ammann Asphalt GmbH”  frēzētā asfaltbetona pārstrādes iekārta, “Wirtgen”celulozes un šķiedru dozators, uzsākta frēzētā asfaltbetona novietņu būvniecība.

 

Vangažu asfaltbetona rūpnīcas teritorijā tika uzstādīts informatīvais stends par projektu, savukārt uzņēmuma galvenajā birojā Rīgā, Katlakalna ielā 11, uzstādīta pastāvīgā informatīvā  plāksne par projekta realizāciju.

 

AUGUSTS

Augustā tika piegādāta un uzstādīta “Marini makina AS” polimēru bituma modificēšanas rūpnīca, kā arī  uzsākta testa veida asfaltbetona ražošana, izmantojot frēzētā asfalta pievienošanu

 

 

SEPTEMBRIS

Tika saražota pirmā asfaltbetona partija, kurai kā viena no izejvielām tika izmantots pašu ražots ar polimēriem modificēts bitums. Mēneša beigās ekspluatācijā tika nodotas frēzētā asfaltbetona novietnes, piegādāta un notestēta minerālo materiālu drupināšanas iekārta “Terex I-110RS”.

 

OKTOBRIS

2015.gada 1.oktobrī oficiāli tika pabeigta projekta realizācija un šajā sakarā Vangažu rūpnīcā tika rīkota projekta noslēguma konference un preses konference ar mediju pārstāvju klātbūtni, kurā klātesošie tika informēti par projekta gaitā paveikto, kā arī sasniegtajiem rezultātiem.

Noslēguma konferences auditorija bija vietējās pašvaldības pārstāvji, attīstības aģentūras, profesionālās asociācijas, sadarbības partneri, nevalstiskās organizācijas, izglītības iestādes, donorvalstu vēstniecības pārstāvji, kā arī vietējo un nacionālo mediju pārstāvji. Noslēguma konferences  noslēgumā viesiem bija ekskursija Vangažu asfaltbetona rūpnīcas teritorijā. Tās laikā bija iespēja aplūkot visas projekta īstenošanas ietvaros uzstādītās iekārtas,  kas tika nodemonstrētas arī darbībā, kā arī saņemt atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem.

Preses konference tika organizēta tajā pašā dienā vienā no projekta ietvaros uzbūvētajiem otrreizēji izmantojamo materiālu uzglabāšanas angāriem. Preses konferences sākumā viesiem tika demonstrēts videomateriāls par projekta ietvaros realizētajām jaunajām tehnoloģijām un to ieguvumiem. Pēc preses konferences notika vairākas individuālas intervijas ar projektā iesaistītajām personām, kas tika atspoguļotas elektroniskajos medijos.