Darbības jomas

• Ceļu, ielu, laukumu būvniecība, rekonstrukcija
• Asfaltbetona ražošana
• Dzelzceļa infrastruktūras izbūve
• Lidlauku infrastruktūras izbūve
• Ceļu būvmateriālu testēšana
• Ārējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve
• Teritoriju labiekārtošana, būvlaukumu sagatavošana
• Ģeodēzija