Testēšanas metodes

Asfaltbetoni

Asfaltbetona maisījumi
• Paraugu noņemšana objektā   LVS EN 12697-27
• Paraugu sagatavošana laboratorijā   Kvartošana
• Saistvielas saturs   LVS EN 12697-1
• Granulometriskais sastāvs   LVS EN 12697-2+A1
• Paraugu sagatavošana ar Maršala kompaktoru   LVS EN 12697-30+A1
• Tilpumblīvums   LVS EN 12697-6+A1
• Maksimālais blīvums   LVS EN 12697-5+A1
• Poru aprēķins   LVS EN 12697-8
• Maršala stabilitāte, plūstamība   LVS EN 12697-34+A1
• Ūdensjutība   LVS EN 12697-12
• Minerālo materiālu un bitumena savietojamība   LVS EN 12697-11+AC
• Asfalta maisīšana laboratorijā LVS EN 12697-35
• Bitumena notece LVS EN 12697-18
• Bitumena atgūšana no asfalta masas ar rotācijas iztvaicētāju  LVS EN 12697-3

Izurbto paraugu testēšana
• Paraugu noņemšana objektā  LVS EN 12697-27
• Paraugu sagatavošana laboratorijā
• Kārtu biezums   LVS EN 12697-29
• Saistvielas saturs   LVS EN 12697-1
• Tilpumblīvums   LVS EN 12697-6+A1
• Maksimālais blīvums   LVS EN 12697-5+A1
• Poru aprēķins   LVS EN 12697-8

Minerālmateriāli

Smalko minerālmateriālu testēšana ( smilts, izsijas)
• Paraugu noņemšana objektā   LVS EN 932-1
• Paraugu sagatavošana   LVS EN 932-2
• Granulometriskais sastāvs   LVS EN 933-1
• Daļiņu blīvums   LVS EN 1097-6
• Smilts ekvivalents   LVS EN 933-8
• Plūšana koeficients   LVS EN 933-6
• Metilēnzilais tests   LVS EN 933-9
• Proktora blīvums pie optimālā mitruma ( Ø 100 mm)   LVS EN 13286-2
• Filtrācijas koeficients   AS 2015
• Ūdens absorbcija LVS EN 1097-6
• Irdenais tilpumblīvums LVS EN 1097-3
• Ūdens saturs LVS EN 1097-5
• Organisko savienojumu satura noteikšana   AS 2015
• Plasticitātes robeža ASTM D 4318-05
• Plūšanas robeža ASTM D 4318-05
• Plasticitātes indekss ASTM D 4318-05

Rupjo minerālmateriālu testēšana ( šķembas, maisījumi)
• Paraugu noņemšana objektā   LVS EN 932-1
• Paraugu sagatavošana laboratorijā   LVS EN 932-2
• Granulometriskais sastāvs   LVS EN 933-1
• Daļiņu blīvums   LVS EN 1097-6
• Formas indekss   LVS EN 933-4
• Plākšņainības indekss   LVS EN 933-3
• Drupināto un lauzto % attiecība   LVS EN 933-5
• Losandželosas tests (šķembas)   LVS EN 1097-2
• Losandželosas tests   LVS EN 1097-2
• Losandželosas tests AS 2015
• Nordiskais tests   LVS EN 1097-9
• Magnija sulfāta tests   LVS EN 1367-2
• Proktora blīvums pie optimālā mitruma (Ø 150 mm)   LVS EN 13286-2
• Proktora blīvums pie optimālā mitruma (Ø 250 mm)   LVS EN 13286-2
• Ūdens absorbcija   LVS EN 1097-6
• Irdenais tilpumblīvums   LVS EN 1097-3
• Ūdens saturs    LVS EN 1097-5
 
Mērījumi objektā
Statiskās plātnes tests DIN 18134
• Šķembu sablīvējums (Smilts aizvietošanas metode) BS 1377: 9 daļa
• Šķembu sablīvējums (Gredzena metode) DIN 18125-2
• Minerālo material sablīvējums (Iekārta TransTech SDG 200)

Bitumens

Bitumens
• Bitumena paraugu noņemšana LVS EN 58
• Bitumena penetrācija LVS EN 1426
• Bitumena mīkstēšanas temperatūra LVS EN 1427
• Frass trausluma temperature LVS EN 12593
• PMB bitumen paraugu izgatavošana (bitumena modificēšana)