Via Baltica" posma Skulte-Svētciems rekonstrukcija

Via Baltica" posma Skulte-Svētciems rekonstrukcija

Posmā paplašināta un izbūvēta izturīgāka brauktuve, uzbūvēti jauni tilti pār Liepupi un Vitrupi, izbūvēti gājēju un velosipēdistu celiņi 2,7 km garumā. Atsevišķos ceļa posmos ierīkots apgaismojums. Izbūvētas 43 pasažieru platformas un 36 nojumes autobusu pieturās. Atsevišķos posmos izbūvēta jauna drenāža un rekonstruētas caurtekas.

Nākamais