Zirņu-Ganību ielas rekonstrukcija, pieslēguma izbūve Zemnieku ielai Liepājā

Zirņu-Ganību ielas rekonstrukcija, pieslēguma izbūve Zemnieku ielai Liepājā

Rekonstruējamo un uzbūvēto ielu kopgarums - 8,5 km. Gājēju ietvju rekonstrukcijas un izbūves kopējais garums 16 km. Atbilstoši projektam izbūvēti 13 krustojumi, kā arī veloceliņi 5,8 km garumā.

Ierīkota lietusūdens un sadzīves kanalizācijas sistēma, lietusūdens attīrīšanas ietaises, ielu apgaismojums, luksofori, videonovērošanas kameras, ierīkotas 16 sabiedriskā transporta pieturvietas. Veikti labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi.

Nākamais