Zemītes un Jelgavas ielas posma rekonstrukcija Kandavā

Zemītes un Jelgavas ielas posma rekonstrukcija Kandavā

Veicamie būvdarbi: 3 km gara ceļa posma un trotuāru seguma rekonstrukcija, jauna krustojuma izbūve, apgaismojuma sistēmas ierīkošana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve.

Nākamais