Autoceļa P22 Valka-Rūjiena posma Kārķi-Naukšēni rekonstrukcija

Autoceļa P22 Valka-Rūjiena posma Kārķi-Naukšēni rekonstrukcija

Brauktuves pilna rekonstrukcija - izbūvēts salizturīgais slānis, ieklātas divas šķembu un divas asfaltbetona kārtas. Rekonstruēti divi tilti pār Ķiri, atjaunotas 8 sabiedriskā transporta pieturvietas. Noasfaltētas 89 nobrauktuves uz ceļa posmā esošajiem īpašumiem.

rekonstrukcijas ietvaros veikti arī inženierkomunikāciju izbūves darbi. Zem ceļa un sāngrāvjiem  ierīkoti vairāki desmiti caurteku. piecās vietās veikti elektropārslēgumi no gaisa vadu līnijām uz apakšzemes kabeļiem.

Nākamais