Robežkontroles punkta "Vientuļi" labiekārtošana un ārējo inženiertīklu ierīkošana

Robežkontroles punkta "Vientuļi" labiekārtošana un ārējo inženiertīklu ierīkošana

Nākamais