Valsts galvenā a/c A11 Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) segas rekonstrukcija posmā no 21,85. - 45,02. km

Valsts galvenā a/c A11 Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) segas rekonstrukcija posmā no 21,85. - 45,02. km

Līgumsaistības ar pasūtītāju paredzēja ceļa posma asfalta segas rekonstrukciju 330 darba dienu laikā, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu ziemā.

Līdztekus asfalta segas rekonstrukcijai vairāk nekā 20 km garajā autceļa posmā projekts paredzēja arī tiltu rekonstrukciju pār Līgupi un Paurupi. Abi tilti  demontēti un uzbūvēti no jauna.

Remontējamā ceļa posmā  atjaunotas visas sabiedriskā transporta pieturvietas. Iztīrītas un atsevišķās vietās ierīkotas jaunas caurtekas.  Autoceļa posmā caur Nīcu  ierīkota arī  ārējā apgaismojuma sistēma.

Nākamais