Kaudzīšu, Bitenieku un Getliņu ielu posmu rekonstrukcija Stopiņu novadā

Kaudzīšu, Bitenieku un Getliņu ielu posmu rekonstrukcija Stopiņu novadā

Trīs ielu posmu pilna rekonstrukcija. Būvdarbi veikti gandrīz 3 km garumā.
Projekta ietvaros veikta lietus ūdens kanalizācija, spiedvada un ūdensvada izbūve, elektrolīniju pārbūve, kā arī trīs attīrīšanas iekārtu un lietus ūdens kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība. Rekonstrukcijas laikā tika izbūvētas gandrīz 100 nobrauktuves un viena apgaismota gājēju pāreja. Būvdarbu ietvaros veikta arī nomaļu izbūve un apmaļu būvniecība, kā arī ceļam piegulošās teritorijas labiekārtošana.
Nākamais