Projekti

Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas pašvaldība.

Projekts: SIA "Vizuālās modelēšanas studija".
Būvuzraudzība: SIA "BaltLineGlobe".

Būvdarbu izpilde: 2018.gads.

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Projekts: SIA "MB projekts".

Būvdarbu izpilde: 2018.gada septembris - decembris.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".
"Projekts: SIA "projekts 3".
Būvuzraudzība: SIA "Firma L4".

Būvdarbu izpilde: 2018.gads.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde".

Būvdarbu izpilde: 2018.gads.

Pasūtītājs: Stopiņu novada pašvaldība.

Izpildes termiņš: 2018.gads.

 

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".
Projekts: SIA Vertex".

Būvdarbu izpilde: 2018.gads.

Pasūtītājs: VAS 'Latvijas Valsts ceļi".

Projekts: SIA "E.Daniševska birojs".

Būvuzraudzība: AS "Ceļuprojekts".

Izpildes termiņš: 2017.gada decembris.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Projekts: SIA "Projekts 3".
Būvuzraudzība: a/s "Ceļu projekts".

Darbu izpilde: 2017.gada rudens.

Pasūtītājs: Iecavas novada dome.

Būvdarbi uzsākti 2017.gada janvārī un pabeigti  četrus mēnešus pirms līgumā paredzētā termiņa beigām 2017.gada oktobrī ( līgumā paredzētais termiņš  - 02.2018.).

Projekts: SIA “BM- projekts”.
 
Būvuzraudzība: SIA “Firma L4”.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Darbuzņēmējs - SIA "Limbažu ceļi".

Izpildes termiņš - 2017.gada septembra beigas.

Pasūtītājs:VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Projekts: SIA "Pro CAD".

Būvuzraudzība: SIA 'Ceļu inženieri".

Izpildes termiņš:2017.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Projektētājs: AS "Ceļuprojekts".

Līgumsaistību izpilde līdz 2017.gada septembrim.

Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība.

Projekts: SIA "Polyroad".

Būvuzraudzība; SIA  "Jurēvičs un partneri".

Izpildes termiņš: 2017.

Pasūtītājs: Stopiņu novada dome.

Projekts: CBF SIA "Binders", AS "Ceļu projekts".

Būvuzraudzība: SIA "Geo Consultants".

Būvdarbu termiņš:2017.

Pasūtītājs:Ogres novada pašvaldība.

Projekts: SIA "A VIDE ".
Būvuzraudzība: SIA "Jurēvičs un partneri".

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "Binders".

Līguma izpildes termiņš 2016.gada 2.novembris

Pasūtītājs - VAS "Latvijas Valsts ceļi". Projekts - SIA "Polyroad", būvuzraudzība - SIA "Teede insenerid" un SIA "Sweco EST" (Igaunija).

Līgumsaistību izpilde - 2016.gada rudens.

Būvdarbu garantijas periods - 5 gadi.

Pasūtītājs: VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija".

Projekta koncepts: "Apex Circuit Design Ltd." ( Lielbritānija).

Projektēšana un autoruzraudzība: SIA "Firma L4".

Būvuzraudzība: AS "Ceļu inženieri".

Būvniecības ģenerāluzņēmējs: SIA "Binders".

Darbu izpildes termiņš - 2016.g.septembris.

 

Pasūtītājs - VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Līgumsaistību izpilde - 2016.gada vasara

Pasūtītājs - VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Izpildes termiņš - 2016.gads.

Apakšuzņēmēja statuss. Pasūtītājs - SIA "Arčers".

2015.gads.

Pasūtītājs - VAS "Latvijas Valsts ceļi". Projekts - SIA "BRD projekts".

Darbu izpilde - 330 kalendārās darba dienas, atbilstoši līgumsaistībām.

Darba apjoms izpildīts  uz pusi mazākā termiņā.

Pasūtītājs - SIA "Aviosabiedrība "Liepāja"".

Projektētājs - konsorcijs "Kelprojektas-Ceļuprojekts".

Līguma termiņš - 10 mēneši.

 

Pasūtītājs - VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Projekts un autoruzraudzība - SIA "Projekts 3", būvuzraudzība - SIA "Pikets 19+93".

Izpildes termiņš - 2015.g.

Pasūtītājs - VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija".Projekts - AS "Ceļuprojekts". 

Darbu izpildes termiņš - 2015.gada vasara.

Pasūtītājs - Limbažu novada pašvaldība.

Galvenais apakšuzņēmējs - SIA 'Limbažu ceļi".

 

Pasūtītājs - Limbažu novada pašvaldība.

Galvenais apakšuzņēmējs - SIA "Limbažu ceļi".

Darbu izpilde - 2015.gada jūlijs.

Pasūtītājs - Daugavpils pilsētas dome.

Būvdarbu izpildes termiņš - 2015.gads.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Projekts - a/s "Ceļuprojekts" un SIA "Firma L4".

Galvenais būvuzņēmējs - CBF SIA "Binders", darbuzņēmēji - SIA "Rīgas tilti" un SIA "Baustelle".

Rekonstrukcijas periods - 2014./2015.g.

Pasūtītājs - Jelgavas pilsētas dome. Projekta autors - SIA "3C", būvuzraudzība - SIA  "Pk 19+93".

Izpildes termiņš: 2014. - 30.06.2015.

Pasūtītājs:Daugavpils pilsētas dome. Projekts un autoruzraudzība: SIA "Vertex projekti. Būvuzraudzība: SIA "GEO Consultants".

Rekonstrukcijas periods: 2012.gada pavasaris -2014.gada 31.decembris.

 

Pasūtītājs: AS "Daugavpils satiksme".  Projekts: SIA "Rem pro".

Renovācijas periods:2012.gada jūlijs-2014.g.

 

Pasūtītājs-  VAS "Latvijas valsts ceļi". Projektētājs - AS "Ceļuprojekts". Būvuzraudzība - AS "Ceļu inženieri".

Rekonstrukcijas periods: 2014.gada maijs - novembra beigas.

Lilijas, Volguntes, Braslas, Stūres, Rostokas ielu  posmu rekonstrukcija.

Pasūtītājs -Rīgas domes Satiksmes departaments. Darbu izpildes termiņš - 2014.gada oktobra beigas.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome.

Rekonstrukcijas periods: 2012.gada novembris- 2015.gada janvāris.

 

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome.

Rekonstrukcijas periods: 2012.gada novembris- 2015.gada janvāris.

 

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome. Projekts: SIA "SKA projekts". 

Rekonstrukcijas periods: 2013.-2014.gada nogale.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome. Daugavpils pilsētas divu ielu (ceļu) rekonstrukcija ERAF projekta ietvaros  "Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana", A,B daļa.

Pasūtītājs-Limbažu novada pašvaldība.

Būvniecības periods: 2013.-2015.g.

Apakšuzņēmējs - SIA "Limbažu ceļi".

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Projekts: AS "Ceļuprojekts", būvuzraudzība - pilnsabiedrība "Latroad", piegādātāju apvienība "SIA "Polyroad" un SIA "Firma L4".

Rekonstrukcijas periods: 2010.-2013.

 Pasūtītājs: SIA "Rīgas satiksme". 2011.-2013.

"Binders" - apakšuzņēmējs.

 Pasūtītājs: Kandavas novada dome. Būvuzraudzība-SIA "Firma L4".

Būvniecības periods:2011.-2013.

CBF SIA 'Binders" - tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi.

Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi". Projekts: AS"Ceļuprojekts", būvuzraudzība: SIA "PK 19+93".

Rekonstrukcijas periods: 2012.gada maijs - 2013.gada rudens.

Rekonstrukcijas ģenerāluzņēmējs: SIA 'Binders". 

Būvniecības periods: 2011.gada maijs-2012.gada novembris.

Pasūtītājs un būvuzraudzība: Liepājas dome. Projekts: SIA "Firma L4". Būvniecības ģenerāluzņēmējs: CBF SIA "Binders". 

Līguma summa - 16 170 727 LVL ( ar PVN).

Pilnsabiedrība "CBF SIA "Binders", SIA TVA "Construction"un "M.A.-TAKA ".

Pasūtītājs: Daugavpils dome.
Projekts un autoruzraudzība: SIA "Ceļu projekts".
Tehniskā uzraudzība: SIA "Ģeokonsultants".
 

Būvniecības ilgums: 2009.gada augusts - 2011. gada oktobris.

Izmaksas: 14,6 milj. LVL.

 

Būvniecības ģenerāluzņēmējs: CBF SIA "Binders".

Pasūtītājs: Valkas novada dome. Projekts: a/s "Ceļuprojekts".

Būvniecības ilgums: 2010.gada rudens-2011.gada novembris.

Būvniecības periods: 2009.-2011.

Pasūtītājs: Rīgas domes Satiksmes departaments.

 

 Rekonstrukcijas periods: 2009.-2011.

Pasūtītājs: NATO uzturēšanas un apgādes aģentūra (NAMSA).

Latvijas Būvnieku asociācijas skate "Gada labākā būve 2011"- 2. vieta nominācijā "Rekonstrukcija".

SIA "Binders" - apakšuzņēmējs.

Rekonstrukcijas gads - 2010.

Būvniecības periods - 2008./09.gads

"Binders"  - apakšuzņēmējs.

Rekonstrukcijas periods: 2009.gads.

Pasūtītājs: Jūrmalas dome.

Rekonstrukcijas periods: 2009.gads. Pasūtītājs: Rīgas domes Satiksmes departaments.

 

Rekonstrukcijas periods: 2005.-2007.

Pasūtītājs: Satiksmes ministrija. Līguma summa - 31 253 868 LVL.

Būvniecības ģenerāluzņēmējs -pilnsabiedrība "Binders un partneri".

Pasūtītājs: LR Satiksmes ministrija.

Būvniecības periods: 2005.-2007.

1.,2. posms - būvniecības apakšuzņēmējs, 3. posms - būvniecības ģenerāluzņēmējs.

Rekonstrukcijas gads - 2007. un 2009.

Rekonstrukcijas gads - 2005.