Video galerija
Daugavpils asfaltbetona rūpnīcā saražota produkcijas miljonā tonna.