09.11.2021

Ģeodēzija ir viena no tām ceļu būvniecības pozīcijām, kur pēdējo gadu laikā visstraujāk un uzskatāmāk attīstījušās tehnoloģijas un pilnveidojušies  tehniskie palīglīdzekļi. Drons jau vairākus gadus ir ģeodēzistu ikdienas darba instruments, taču 3D aero lāzera skeneris ir jauna attīstības stadija dronu izmantošanai ģeodēzijas procesos.

Par 3D aero lāzera skenera priekšrocībām pārliecināti “Binders” ģeodēzijas inženieri, kuri to savā darbā sākuši izmantot šajā būvdarbu sezonā.