15.06.2021

Seguma atjaunošanas projekts paredz asfaltbetona seguma izlīdzinošo frēzēšanu un jaunā seguma ieklāšanu. Šobrīd remontdarbu zonā notiek gan vecā seguma frēzēšana, gan jaunā asfalta ieklāšana.  Paredzēts, ka jūnijā tiks paveikts šo darbu lielākais apjoms. Pēc jaunā seguma ieklāšanas remontam paredzētajā posmā tiks papildinātas ceļa nomales, izbūvētas akustiskās ribjoslas un uzklāts horizontālais marķējums.

Satiksme ceļa remontdarbu laikā lielākoties tiks organizēta ar satiksmes regulētāju palīdzību.

Būvdarbu pasūtītājs: VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.