Logo hamburger
Par mumsarrow
Darbības jomasarrow
Aktualitātes
Projekti
Galerijas
Kontakti
icon
En Lv
img

Atsāksies Zirņu-Ganību ielas rekonstrukcija Liepājā

01.12.2011

Ceļu būves uzņēmums SIA „Binders” nākamajā nedēļā Liepājā turpinās Zirņu-Ganību ielas rekonstrukciju un pieslēguma izbūvi Zemnieku ielai. Meteoroloģiskie apstākļi šobrīd ļauj atsākt inženiertehnisko komunikāciju ierīkošanas darbus. Sezona tiks sākta ar lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izveidi Ganību ielā un braucamo daļu gultņu  sagatavošanu Ganību, Kungu un Ezeru ielā.

Uzņēmums arī pēc ceļu būves sezonas beigām izmantoja periodus ar būvniecībai labvēlīgiem meteoroloģiskajiem apstākļiem un daudzviet objektā, atbilstoši tehnoloģisko procesu iespējamībai, samazinātos apjomos būvdarbus turpināja. Taču galvenokārt ziemas mēnešos tika veikta koku zāģēšana un žogu uzstādīšana.

Jānis Fedotovs, SIA „Binders” projektu vadītājs:

– Pagājušā gada nogalē liepājnieku ērtībām Zirņu ielā tika ieklāta asfalta apakškārta, lai šis posms būtu vieglāk izbraucams, lai ziemā to būtu vieglāk apkopt un uzturēt, kā arī lai iedzīvotājiem būtu ērtāk piekļūt saviem īpašumiem. Pilsētniekiem būtu vairāk neērtību, ja Zirņu iela šajos mēnešos būtu atstāta tikai ar šķembu kārtu. Iedzīvotājiem nevajadzētu uztraukties, ka iela pēc rekonstrukcijas paliks šādā izskatā. Tā ir tikai apakšējā kārta, virs kuras vēl tiks veidota/klāta vairākus centimetrus bieza šķembu mastikas asfalta virsējā kārta SMA 16.

Vilnis Vitkovskis, Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītājs:

– Zirņu ielā ieklātā asfalta apakškārta ir teicami izturējusi ziemu, pārdzīvojusi mainīgos meteoroloģiskos apstākļus un temperatūras svārstības. Apsekojot objektu, var konstatēt minimālus asfalta apakškārtas bojājumus, kuri noteikti tiks novērsti. Asfalta pamata kārtai, kura tiks uzklāta ielas būvniecības procesa beigu daļā, piemīt augstas izturības īpašības. Situācija šobrīd liecina, ka ielas sagatavošanas un asfalta uzklāšanas darbi ir veikti augstā kvalitātē – nav konstatēti nekādi ielas iesēdumi, nobrukumi vai izskalojumi.

Zirņu ielas iedzīvotāji ziemas mēnešos nereti pauduši neizpratni par atsevišķās vietās vērojamām atšķirībām starp atbilstoši projektam veidotās brauktuves un ielas malā esošo māju pamatu augstumiem. Uzņēmums „Binders” pārstāvis J. Fedotovs vērš uzmanību, ka ceļu būves procesā bieži jāsastopas ar problēmām, ko ne vienmēr iespējams prognozēt un atrisināt jau projektēšanas stadijā. Tāpēc būvniecības laikā sadarbībā ar pasūtītāju, projektētāju, būvuzraudzības pārstāvjiem, projekts tiek pilnveidots un atbilstoši tam koriģētas problemātiskās pozīcijas.

J. Fedotovs:

– Kopīgiem spēkiem kompleksi tiks rasts risinājums arī šai situācijai un objektu ekspluatācijā nodosim bez iedzīvotājiem neērtiem vai apgrūtinošiem apstākļiem.

Zirņu-Ganību ielu rekonstrukcijai un pieslēguma izbūvei Zemnieku ielai jābūt pabeigtai līdz šā gada rudenim. Pēc būvdarbu beigām Liepāja iegūs atslogotu tranzīta ielu – Ganību ielu, kas tiks pārveidota par vienvirziena ielu, bet rekonstruētā Zirņu iela būs vienvirziena satiksmes iela pretējā virzienā.

Rekonstruējamo ielu un uzbūvētā posma kopējas garums būs 8,5 km. Gājēju ietvju un izbūves kopējais garums – 16 km. Projekts paredz 13 krustojumu būvniecību vai rekonstrukciju, veloceliņa izbūvi 5,8 km garumā, pār Tirdzniecības kanālu esošā tilta rekonstrukciju.

Paralēli būvdarbiem tiek veikta ielu inženiertehnisko komunikāciju labiekārtošana – ierīkota lietusūdens un sadzīves kanalizācijas sistēma, lietusūdens attīrīšanas ietaises, uzstādīts ielu apgaismojums, luksofori, videonovērošanas kameras, ierīkotas 16 sabiedriskā transporta pieturvietas

Projekta pasūtītājs un būvuzraudzība – Liepājas dome, projektētājs – SIA „Firma L 4”.

Līguma summa – 16 170 727 LVL ( ieskaitot PVN).