Logo hamburger
Par mumsarrow
Darbības jomasarrow
Aktualitātes
Projekti
Galerijas
Kontakti
icon
En Lv
img

“Binders” dāvina grāmatas Latvijas bibliotēkām

28.01.2014

Ceļu būves uzņēmums SIA „Binders” visām Latvijas reģionu galvenajām bibliotēkām un Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālēm dāvina rakstnieka publicista Aivara Kļavja un fotogrāfa Imanta Prēdeļa sastādīto, pagājušā gada novembrī izdoto albumu „Ceļos nelokāmi”, kas veltīts ceļu būves nozares attīstībai Latvijā un uzņēmuma „Binders” 20 gadu darba periodam.

Albums izdots 500 eksemplāros, nav paredzēts tirdzniecībai. Uzņēmums „Binders” to izplata nozares pārstāvjiem, ceļu būves veterāniem, klientiem, sadarbības partneriem. Lai sasniegtu plašāku interesentu loku un veicinātu sabiedrības izpratni par situāciju Latvijas ceļu būves nozarē un šā perioda daudzu problēmu vēsturisko izcelsmi, šonedēļ 144 albuma eksemplāri tiks nogādāti 29 Latvijas reģionu bibliotēkās un 26 Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālēs.

Albuma autori mēģinājuši paskatīties uz ceļiem, ceļu būvi un šīs nozares vēsturi gan caur gadsimtu prizmu, gan viena konkrēta uzņēmuma – nacionālā kapitāla ceļu būves kompānijas „Binders” pieredzi.

Albumā apkopoti interesanti fakti par ceļu būves pirmsākumiem jau Senajā Romā, ieskatu par Latviju sākot no perioda, kad šajā teritorijā ieradās baltu ciltis un beidzot ar Latvijas ceļu būves nozares raksturojumu 2013.gadā.

Rakstnieks Aivars Kļavis koncentrēti, saistošā valodā raksturo ceļu būves sistēmu Latvijā dažādos vēsturiskajos periodos, izmantojot plašākam sabiedrības lokam nezināmus, pat pārsteidzošus faktus, vēsturiskas fotogrāfijas, ceļu būves veterānu atmiņas.

Kas ir Latvijas galveno autoceļu vēsturiskie priekšteči? Kā ceļus un tiltus apkopa un uzturēja pirms vairākiem gadu simtiem? Kāpēc automašīnas ilgu laiku uzskatīja par lielceļu ienaidniecēm? Kad un kādu iemeslu dēļ Latvijā bija aizliegts fotografēt tiltus? Kādos apjomos ceļi Latvijā tika būvēti un remontēti dažādos vēsturiskajos periodos? Īpaši interesants ir šo un citu faktu, un liecību salīdzinājums ar mūsdienām.

Albumā ieskicēta arī kāda īpaša vietējās ceļu būves nozares lappuse – Latvijas speciālistu dalība naftas platformu pievedceļu būvniecībā Sibīrijā pagājušā gada 80., 90.gados.

Grāmatas otrā daļa veltīta ceļu būves kompānijas „Binders” dibināšanas apstākļiem 1993.gadā, tās vēsturiskajai saiknei ar bijušo Saulkrastu 2. Ceļu būves rajonu, uzņēmuma darbam un attīstībai 20 gadu nogrieznī.

Albumā bagātīgi izmantotas fotogrāfa Imanta Prēdeļa fotogrāfijas, kas 2013.gada būvniecības sezonā tapušas „Binders” būvobjektos dažādos Latvijas reģionos, īpašu uzsvaru liekot uz ceļu būves darba procesu un cilvēkiem, kuri dara smagu, sabiedrības un politiķu nereti nenovērtētu un nesaprastu, bet Latvijas attīstībai nepieciešamu darbu.

Mazas ainiņas no albuma tapšanas procesa. Foto maestro Imants Prēdelis iemūžina uzņēmuma veterānus un viņu darba turpinātājus.