Logo hamburger
Par mumsarrow
Darbības jomasarrow
Aktualitātes
Projekti
Galerijas
Kontakti
icon
En Lv
img

CBF SIA “Binders” pieņem lēmumu lauzt līgumu par Pērnavas apvedceļa būvniecību

05.11.2010

Viens no Latvijas vadošajiem ceļu būves uzņēmumiem SIA „Binders” pasūtītāja sistemātiskas nekonsekvences dēļ  pieņēmis lēmumu lauzt līgumu ar Igaunijas Autoceļu departamentu par Pērnavas apvedceļa būvniecību, kas uzņēmumam radījusi jau vismaz miljonu latu lielus zaudējumus, labojot un novēršot Igaunijas būvkompānijas „Koger & partnerid” (projekta partnerkompānija) pieļautās  nepilnības būvniecības darbu organizācijas sākumā, ko vēl vairāk sarežģīja pasūtītāja nespēja vai nevēlēšanās konstruktīvi risināt šo situāciju.

CBF SIA „Binders”  valdes loceklis Normunds Luste:

„Esam spiesti pieņemt šādu lēmumu, jo pasūtītājs un būvniecību uzraugošās institūcijas jau vairāku mēnešu garumā nespēj rast risinājumu adekvātam un profesionālam būvdarbu turpināšanas grafikam. Diemžēl nevaram izslēgt, ka šāda uzraugošo un kontrolējošo  iestāžu attieksme  ir savdabīgs veids, kā Igaunija cenšas nepieļaut ārvalstu kompāniju ienākšanu un darbību vietējā tirgū.

Īpaši nekonsekvento attieksmi pret Latvijas uzņēmumu sākām izjust pēc tam, kad uz maksātnespējas robežas nonāca mūsu partnerkompānija šajā projektā – Igaunijas uzņēmums „Koger & Partnerid””.

Konsorcijs ar šo uzņēmumu tika nodibināts 2009. gadā pēc Igaunijas kompānijas iniciatīvas, lai kvalificētos Igaunijas Autoceļu departamenta rīkotajā konkursā par tiesībām būvēt Pērnavas apvedceļu. Sākotnēji konsorcijā vadošā loma un atbildība bija Igaunijas uzņēmumam, diemžēl būvniecības darbu gaitā atklājās, ka Igaunijas partnerim šādu apjomīgu darbu veikšanai nepietiek ne resursu, ne profesionalitātes.

Savas reputācijas vārdā  „Binders” nolēma kļūt par vadošo uzņēmēju objektā ar cerību, ka tas ļaus pabeigt objektu teicamā kvalitātē un nolīgtajos termiņos. Šim nolūkam „Binders” pagājušā gada vasarā Pērnavas apvedceļa būvniecībai mobilizēja lielu apjomu savu resursu un speciālistu, darbi notika kvalitatīvi un ātrā tempā, taču līdzšinējā nekonsekventā attieksme pret Latvijas uzņēmumu turpinājās. Situāciju arī sarežģī fakts, ka nepārtraukti kāpj būvniecības izmaksas – energoresursu, materiālu cenas, transporta izmaksas u.c. pozīcijas. Neatgriezeniski zaudēts ir gan laiks, gan finansiālie resursi, un uzņēmums „Binders” nolēmis to turpmāk nepieļaut.

CBF SIA „Binders”  valdes loceklis Normunds Luste:

„Esam fiksējuši vairāk nekā 30 projekta būvuzrauga un pasūtītāja pieļautos pārkāpumus un esam stingri apņēmušies savu taisnību aizstāvēt.”

Par īpašo attieksmi pret Latvijas uzņēmumiem liecina arī fakts, ka nesen Igaunijā tika anulēts lēmums atzīt Latvijas uzņēmumu „BMGS” un „Binders” kopīgo piedāvājumu Ulemistes satiksmes mezgla rekonstrukcijai, kas sākotnēji tika novērtēts kā izdevīgākais. Lēmējinstitūcijām nešķita būtiski, ka Latvijas kompāniju piedāvājums piecu pretendentu konkurencē bija lētākais un nodokļu maksātājiem ietaupītu 1,4 miljonus eiro. Formāla iemesla dēļ piedāvājums tika atzīts par nederīgu un pasūtījumu ieguva Igaunijas kompānija „ Merko Ehitus”.

Līgums par Pērnavas apvedceļa būvniecību tika noslēgts 2009. gadā. „Binders” un „Koger & Partnerid” kopīgais piedāvājums paredzēja darbus veikt 2 kārtās par kopējo summu 23 632 193 eiro.

CBF SIA „Binders” dibināta 1993. gadā. Šajā periodā uzņēmums nostiprinājis savas pozīcijas Latvijas ceļu būvniecības nozarē un šobrīd pēc apgrozījuma un citiem rādītājiem ir viena no lielākajām, jaudīgākajām ceļu būves kompānijām Latvijā.

Pēdējo gadu lielākie projekti:

starptautiskā autoceļa VIA Baltica posmu rekonstrukcija, Saulkrastu apvedceļa būvniecība, Dienvidu tilta pievedceļu būvniecība, NATO pasūtījuma izpilde – Lielvārdes lidlauka rekonstrukcija, satiksmes mezgla būvniecība Daugavpilī u.c.

Provizoriskas aplēses liecina, ka uzņēmuma apgrozījums 2010. gadā varētu pārsniegt 40 miljonus LVL jeb 57 miljonus eiro.