Logo hamburger
Par mumsarrow
Darbības jomasarrow
Aktualitātes
Projekti
Galerijas
Kontakti
icon
En Lv
img

Ēnu diena ceļu būves uzņēmumā “Binders”

13.02.2020

Astoņi jaunieši no Rīgas, Ikšķiles un Smiltenes drosmīgi izvēlējās pavadīt februāra dienu šobrīd ne īpaši komfortablos apstākļus dubļainā būvobjektā tehnikas un mehānismu ielenkumā, jo visus vienoja jau nostiprinājusies vai, gluži pretēji – tikko modusies, interese par ceļu būvniecības specialitātēm.  Puišiem un meitenei priekšā grūtais izvēles ceļš, tāpēc visi kā viens atzina – ir labi, ja ir dota iespēja pašiem redzēt, uzzināt, kaut nedaudz sajust atmosfēru, kāda valda ceļu būvnieku ikdienā.

“Ēnas” pavadīja “Binders”  būvdarbu vadītāju Oskaru Rikmani, kura pārraudzībā uzņēmuma komanda  šobrīd  īsteno gana komplicētu , izaicinājumiem bagātu darba procesu Berģos, kur drīzumā tiks uzsākta tirdzniecības centra būvniecība. Taču pirms tam astoņu mēnešu laikā ceļu būvniekiem mitrā, kūdrainā, tūlītējai apbūvei nederīgā teritorija jāpārvērš, drošā, stabilā, ēkas būvdarbiem piemērotā laukumā.  Notiek apjomīga atkūdrošana, smilts izvešana, liekā ūdens novadīšana, rievsienu izbūve. Katru dienu objektā saskaņoti strādā tuvu simtam dažādu tehnikas vienību un mehānismu. Vienlaicīgi notiek vairāki darbu veidi, izmantojot dažādas tehnoloģijas. Projekta īstenošanā iesaistīti pieredzējušākie, prasmīgākie būvtehnikas vadītāji, kas  izprot ne tikai savus pienākumus un veicamā darba apjomu, bet prot veiksmīgi iekļauties kopīgajā būvlaukuma apritē, kas ir ļoti būtiski tik komplicētā būvdarbu vidē. Un tieši tāda aina todien pavērās astoņu jauniešu priekšā, kad ieradās būvobjektā.

Pirms tam būvdarbu vadītājs objekta bāzes vietā  interesanti raksturoja objektu, tur šobrīd notiekošos procesus un darbu organizāciju. Pastāstīja, kā būvnieku darbu arvien vairāk sāk atvieglot modernās tehnoloģijas, kā tās nostiprinās ceļu būvniecības procesos. Piemēram, drona izmantošana arī šajā objektā palīdz gan uzskatāmi vizualizēt būvdarbu progresu, gan ātri noteikt dažādus apjomus teritorijā.

Saprotams, ka būvlaukums nav droša pastaigu vieta, tāpēc pirms tā apskates uzņēmuma darba aizsardzības speciālists “ēnotājus” iepazīstināja ar prasībām un noteikumiem, kas teritorijā ir obligāti un nav diskutējami.

Jauniešiem bija ekskluzīva iespēja redzēt visus galvenos darbu procesus būvlaukumā. Tuvumā skatīt tos izaicinājumus, par kuriem savā  ievadstāstā runāja Oskars, izprast, kādus risinājumus būvnieki izvēlējušies, lai pārvarētu gan jau paredzētās, gan tikai būvdarbu laikā identificētās problēmas.

Pēc būvlaukuma apskates “ēnotāji” devās uz karjeru, kur tiek nogādāta izraktā kūdra un iegūts projekta īstenošanai nepieciešamais smilts apjoms.

Jaunieši noslēgumā atzina, ka šis tas mainījies viņu iepriekšējos priekšstatos par ceļu būvniecības procesu.  Jautāti, vai Ēnu dienā redzētais nav nobaidījis vai licis vilties šajā specialitātē, visi kā viens atbildēja noraidoši, un daži arī izteica vēlmi praktiskā darbā vasaras mēnešos iegūtos iespaidus papildināt ar  jaunu pieredzi.