03.01.2022

Būvdarbu sezonai 2021. gadā bija raksturīgs liels darba apjoms asfalta ražotājiem un ieklājējiem, jo lielāko daļu no kopējā būvdarbu apjoma uz ceļiem veidoja asfaltēto segumu maiņa. Līdz ar to šajā būvdarbu sezonā daudz darba bija asfaltbetona ražotnēm, asfalta ieklāšanas brigādēm un citām struktūrvienībām, kas nodrošināja procesu, sākot ar ražošanas izejvielu sagādi, beidzot ar rezultāta kvalitātes kontroli. Tas atspoguļojas arī apkopotajos datos par 2021. gada darba rezultātiem.