03.08.2021

Būvdarbu posmā pilnībā atjaunota ielas seguma konstrukcija. Rekonstrukcijas ietvaros nozīmīgs darba apjoms izdarīts, lai atjaunotu arī apakšzemes komunikācijas. Visā ielas garumā pilnībā pārbūvēts lietus ūdens kanalizācijas kolektors un ūdensvads, mazākā apjomā – arī sadzīves kanalizācija. Apakšzemes tīklu izbūve tika īstenota 4 – 4,5 m dziļumā.

Ieklāts jauns divu kārtu asfalta segums. Atbilstoši projektam izbūvēts arī asfaltēts  apvienotais veloceļš ar gājēju ietvi, satiksmes drošībai  izbūvēti paceltie krustojumi. Ielas malās ierīkotas bruģētas automašīnu apstāšanās “kabatas”. Ierīkots jauns apgaismojums, uzstādītas ceļa zīmes un virzienu norādes, ielas brauktuvei ierīkots jauns horizontālo zīmju marķējums.  Rekonstruētajā posmā pēc būvdarbiem ir vēl vairāki infrastruktūras labiekārtojuma elementi, piemēram, pulkstenis, soliņi atpūtai, atkritumu urnas.  Uzstādītas elektroautomobiļu uzlādēšanas stacijas. Būvdarbu zona ir apzaļumota, iestādīti kociņi.

Pasūtītājs: Ķekavas novada dome.

Būvdarbu izpilde: “CBF SIA “Binders”.
Būvdarbu periods: 2020. gada jūnijs – 2021. gada jūlijs.

Projekts: SIA “RK projekti”.
Būvuzraudzība: SIA “Marčuks”.