11.11.2020

Projekta īstenošanas laikā atjaunotas ielu apakšzemes inženiertehniskās komunikācijas – sadzīves un lietus ūdens kanalizācija, ūdens un siltuma apgādes sistēma.  Pārbūvētajās ielās ieklāta jauna asfaltbetona kārta. Visā Centra ielas garumā un Zaļās ielas posmā izbūvētas bruģētas gājēju ietves. Pār Rīgas ielu izveidota apgaismota gājēju pāreja, jauns gājēju celiņš izbūvēts sabiedriskā transporta pieturvietas apkaimē.  Uz ielu brauktuvēm atsevišķās vietās ierīkoti vaļņi satiksmes ātruma mazināšanai, izbūvēti automašīnu stāvlaukumi. Ielās ierīkota apgaismojuma sistēma.

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība.
Būvuzraudzība: SIA “Jurēvičs un partneri”.
Autoruzraudzība:  SIA “TOMUS”.

Būvniecības ģenerāluzņēmējs: ceļu būves firma SIA “Binders”.
Būvdarbu izpilde: 2020. gada maijs – novembris.