Logo hamburger
Par mumsarrow
Darbības jomasarrow
Aktualitātes
Projekti
Galerijas
Kontakti
icon
En Lv
img

Pabeigta Kaudzīšu, Bitenieku un Getliņu ielas posmu rekonstrukcija Stopiņu novadā

03.08.2017

Būvniecības laikā atjaunotā Kaudzīšu iela ir augstas intensitātes ceļa posms, kas iepriekš bija ļoti sliktā stāvoklī. Turklāt infrastruktūras uzlabojumi iepriekš ar grants segumu klātajā Bitenieku un Getliņu ielā šobrīd ļauj ērtāk piekļūt “Getliņi EKO” atkritumu poligonam ceļā no Stopiņu novada.

Projekta ietvaros veikta lietus ūdens kanalizācijas, spiedvada un ūdensvada izbūve, elektrolīniju pārbūve, kā arī trīs attīrīšanas iekārtu un lietus ūdens kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība. Rekonsrukcijas laikā tika izbūvētas gandrīz 100 nobrauktuves un viena apgaismota gājēju pāreja. Būvdarbu ietvaros veikta arī nomaļu izbūve un apmaļu būvniecība, kā arī ceļam piegulošās teritorijas labiekārtošana.