30.06.2020

Pirmsjāņu nedēļā Mežaparkā kopā pulcējās būvnieki, kuri strādājuši, lai tiktu īstenots Mežaparka Lielās estrādes pārbūves B posma 1. kārtas projekts. Tā ietvaros tika pārbūvēta arī estrādes apkārtējā infrastruktūra, ieskaitot laukumus, gājēju ietves un pievedceļus.

CBF SIA “Binders” apakšuzņēmēja statusā ieklāja bruģi un asfaltbetona segumu estrādei piegulošajās teritorijās. Kopumā apkārtējās brauktuvēs un ietvēs ieklāts asfalts 4,2 tk kvadrātmetru platībā. Granīta ceļa apmales uzstādītas 590 m garumā, betona ceļa apmales 26 m garumā. Betona bruģis ieklāts 6 tk kvadrātmetru lielā platībā. Grants minerālmateriālu maisījums iestrādāts 528 kvadrātmetru platībā.

Pasūtītājs apakšuzņēmēju darbu atzīmēja ar piemiņas velti, kā apliecinājumu par ieguldīto darbu Latvijai tik nozīmīgajā būvē.  PALDIES!

Pasūtītājs: SIA “RERE VIDE”.