Logo hamburger
Par mumsarrow
Darbības jomasarrow
Aktualitātes
Projekti
Galerijas
Kontakti
icon
En Lv
img

Sākusies Saulkrastu apvedceļa 3.posma izbūve

15.08.2005

Šā gada janvārī uzsākti Saulkrastu apvedceļa 3.posma būvniecības darbi. Ceļa izbūves projekts paredz, ka lielākā daļa 3.posma būvdarbu notiks Rīgas rajona Skultes pagasta teritorijā.

Saulkrastu apvedceļš ir pirmais pilnībā no jauna būvējamais ceļš, kopš valsts neatkarības atjaunošanas.  Līdz šim Latvijā ceļi tikai remontēti vai rekonstruēti.  Apvedceļš nepieciešams, lai atslogotu autoceļu „Via Baltica” posmā no Lilastes līdz Skultei, lai   maksimāli samazinātu  autotransporta plūsmu caur Saulkrastiem, uzlabotu satiksmes drošību plašā teritorijā ap šo kūrortpilsētu, un līdz ar to – samazinātu satiksmes negadījumu skaitu.

Apvedceļa būvniecība organizēta trīs posmos. Pagājušajā SIA “Binders” kā apakšuzņēmējs strādāja apvedceļa pirmā un otrā posma būvniecībā, taču konkursā par šā objekta trešā posma būvniecību uzvarēja divu uzņēmumu grupa jeb pilnsabiedrība „”Binders” un „A.C.B.””, kur vadošais uzņēmums ir Saulkrastu ceļu būvētāji.

Trešā posma būvniecība izmaksās 39,9 miljonus eiro ( apmēram 27 miljoni latu). 75 % izmaksu tiks segtas, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus.Visa apvedceļa būvniecība jāpabeidz 2007.gada augustā.

Trešā posma būvniecības laikā tiks izbūvēts ceļš no Ķīšupes līdz Skultei gandrīz 9 km garumā, izbūvētas dzelzceļa pārbrauktuves, gājēju tunelis Ķīšupes stacijas zonā, dzelzceļa un ceļa pārvadi Skultes stacijas mezglā, ceļa pārvads autoceļā Vidriži-Skulte, kā arī tilti pār Aģi un Mazupīti. No šā posma gandrīz 5 km ceļa tieši Skultes pagasta teritorijā būvēs SIA „Binders”, 4 km garu ceļa posmu būvēs SIA „A.C.B.” un SIA „VIA”, taču jau ārpus Skultes pagasta teritorijas.

Lai iztēlotos šā objekta grandiozos apmērus un apjaustu jaunā ceļa aprises, jāzina, ka „jaunajā variantā” vairs nebūs ceļa pārvada pār dzelzceļu pie Lilastes stacijas. „Vecajā variantā” mēs braucam pa šoseju garām Lilastes stacijai un aiz tās pa ceļa pārvadu šķērsojam dzelzceļu, un tālāk braucam iekšā Saulkrastos. Kad pirmā posma izbūves ietvaros tiks uzbūvēti apbraucamie ceļi, tiltu-ceļa pārvadu nojauks, jo Saulkrastu apvedceļa koncepcija neparedz līdzšinējo kārtību, kad vilcieni brauc zem tilta, bet automašīnas – virs dzelzceļa. Turpmāk jaunizbūvētā šoseja ies paralēli dzelzceļa sliedēm gar labo pusi, ja skatāmies Saulkrastu virzienā. Šobrīd šoseja ir tuvāk jūrai nekā dzelzceļš. Tātad, ja virzīsimies pa jauno autoceļu Saulkrastu virzienā, tad caur tuneli zem dzelzceļa varēsim izbraukt uz veco (esošo) šoseju, jo iespēja braukt caur Saulkrastiem pa veco ceļu saglabāsies. Vienlaicīgi būs iespēja arī izvairīties no iebraukšanas pilsētā, jo pa jauno šoseju Saulkrastus varēs apbraukt un turpināt ceļu līdz vietai, kur tas savienosies ar autoceļu „Via Baltica” Duntes tuvumā.

SIA „Binders” patlaban nosprauž trasi. Liela ceļa daļa virzās cauri mežam, tāpēc šobrīd tiek zāģēti koki, teritorija atbrīvota no celmiem. Tiek veikta augu zemes noņemšana, ierakuma izstrāde, pagaidu uzbēruma izbūve, pagaidu piebraucamo un apbraucamo ceļu izbūve.

Sarežģīti, vērienīgi darbi paredzēti Skultes pagastā esošā krustojuma pārbūvei Skultes stacijas rajonā. Ceļš Skulte-Vidriži, sākot no a/c Rīga-Ainaži krustojuma, tiks rekonstruēts – būs platāks, gar vienu ceļa malu tiks izbūvēta ietve, pār Mazupīti būs jauns tilts. Arī dzelzceļš un pārbrauktuve Skultes stacijas zonā tiks rekonstruēts, saglabājot esošo augstumu, jo jaunais apvedceļš vedīs zem tā. SIA „Binders” veiks milzīgus ierakumu izstrādes darbus, jo ir jāizrok un jāpārvieto grunts aptuveni 350 tūkstošu m³ apjomā. Jaunais ceļš ies gan zem tagadējā ceļa Skulte-Vidriži, gan zem dzelzceļa, gan zem ceļa uz Skultes staciju, kas arī paliks līdzšinējā augstumā. Lai tiktu no jaunā apvedceļa augšā uz esošajiem pagasta ceļiem, tiks izbūvētas četras rampas. Ļoti daudz darba ceļu būvētāji vārda tiešā nozīmē veiks ierakuma apstākļos.

Jaunais apvedceļš būs 14 m plats. Tam būs 11 m plats asfaltbetona segums ar divām 1,5 m platām ceļa nomalēm. Protams, tas tiks izbūvēts ar visu nepieciešamo inženiertehnisko aprīkojumu.

Kādu ieguvumu jaunais Saulkrastu apvedceļš varēs piedāvāt Skultes pagasta iedzīvotājiem?

Pirmkārt, viņiem būs iespēja ātrāk nokļūt mājās, braucot virzienā gan no Rīgas, gan Ainažiem.  Pagastā varēs  iebraukt pa jauno ceļu, uzbraukt pa rampām augšā un izvēlēties sev nepieciešamo turpmāko virzienu – Skulti, Vidrižus vai kādu citu.

Otrkārt, tiks sakārtota vide. Jauna ceļa izbūves process neizbēgami ir saistīts ar tai piegulošās zonas sakopšanu un apzaļumošanu.

Treškārt, mājām, gar kurām jaunais ceļš ies pārāk tuvu, tiks uzstādīti jauni plastikāta pakešlogi un speciāli skaņas izolācijas blīvžogi. Metāla blīvžogs ir patiesi gaumīgs, līdzīgs tam, ko šim nolūkam izmanto, piemēram, Somijā. Tas apsorbēs skaņu tā, lai maksimāli ierobežotu trokšņu līmeni no apvedceļa. Tieši no jaunā apvedceļa gar Mazmiršu un Lejasmazmiršu mājām tiks izbūvēts jauns ceļš, kas savienosies ar esošo pagasta ceļu. Lai nokļūtu mājās, cilvēkiem nebūs jāmet loki pa rampām, viņi to varēs izdarīt, nogriežoties tieši no jaunā autoceļa.

Apvedceļa izbūves laikā Skultes pagasta iedzīvotāji sastapsies arī ar neērtībām. Piemēram, lai tiktu klāt jaunbūvējamai trasei, SIA „Binders” darbinieki, iespējams, izmantos pagasta ceļu, kas sākas pie Pilskalnu autobusa pieturas, virzās pāri Aģes upei un tālāk līdz Zvejniekciema dzelzceļa pārbrauktuvei. Būvfirma vienojusies ar Skultes pagasta padomi, ka šo ceļu uzturēs kārtībā par saviem līdzekļiem un var droši teikt, ka tas būs labāks nekā bija iepriekš.

Lai netraucētu būvēt dzelzceļa pārvadu, uz laiku tiks pārcelts Skultes dzelzceļa stacijas perons nelielu attālumu uz priekšu Rīgas virzienā. Par detaļām saistībā ar šo faktu, pagasta iedzīvotāji noteikti vēl tiks informēti atsevišķi. Dzelzceļa pārbrauktuve paliks līdzšinējā vietā un to varēs izmantot arī ceļa būvēšanas laikā.

Būvniecības procesa laikā visvairāk noslogotajā ceļā Skulte-Vidriži, iespējams, tiks noteikti ātruma ierobežojumi.

2007.gada agrā rudenī Skultes pagasta teritorijā būs moderns, Eiropas standartiem atbilstošs, jauns autoceļš, satiksmes mezgls ar diviem ceļa pārvadiem un vienu dzelzceļa pārvadu, rekonstruēti esošie pagasta ceļi Skulte-Vidriži 1,3 km garumā, ceļš uz Skultes staciju un ceļa Dūči-Limbaži posms.

Ceļu būves firma SIA „Binders” lūdz Skultes pagasta iedzīvotājus  ar sapratni izturēties pret iespējamām neērtībām, ko varētu radīt Saulkrastu apvedceļa būvniecības process, kas notiek, domājot arī par jūsu  turpmākajām ērtībām.

Ja ceļa būvniecības laikā Jums rodas neskaidrības vai jautājumi, droši sazinieties ar SIA „Binders” biroju pa tālruni 7810579.