Logo hamburger
Par mumsarrow
Darbības jomasarrow
Aktualitātes
Projekti
Galerijas
Kontakti
icon
En Lv
img

“Ziemeļu stīgai”- atjaunots posms

07.06.2005

21.oktobrī Valkas rajona Kārķu pagasta Vēveros atklāja autoceļa Valka-Rūjiena jeb “Ziemeļu stīga” rekonstruēto posmu, ko tieši viena gada laikā atjaunoja ceļu būves firma SIA “Binders”. Rekonstrukcijas pasūtītājs – BO VAS” Latvijas Autoceļu direkcija” . Darbu izmaksas – 1,6 miljoni latu.

Izbūvēta 6,6, km gara asfaltēta ceļa sega, saremontētas caurtekas, izbūvētas ceļa nobrauktuves, autobusu pieturas, atjaunotas elektrības pārvadu un telekomunikāciju sistēmas.

Ceļa posma remonts ir tikai viens no etapiem visa autoceļa rekonstrukcijā. Pilnībā rekonstruēta “Ziemeļu stīga” ir būtisks priekšnoteikums daudzu Ziememļvidzemes pagastu attīstībai.

“Ziemeļu stīga” ir 251 km garš autoceļš, kas savieno četru Ziemeļvidzemes rajonu – Limbažu, Alūksnes, Valmieras un Valkas – apdzīvoto vietu centrus pierobežā. Piemēram, Valkas rajona Kārķu pagasta iedzīvotājiem šis ir tuvākais ceļš līdz Vidzemes jūrmalai.

Rekonstruēto posmu, kuplā pulkā klātesot vietējiem iedzīvotājiem, atklāja Kārķu pagasta padomes priekšsēdētājs Aivars Cekuls, Ērģemes pagasta padomes priekšsēdētājs Edgars Irklis un SIA “Binders” rīkotājdirektors Aigars Sēja.

SIA “Binders” savulaik atjaunoja arī “Ziemeļu stīgas” posmu autoceļā Ainaži-Matīši un, kā uzsvēra ceļinieki, “Binders” ir Vidzemes  ceļu būves firma, tāpēc ir dubults gandarījums par katru  šajā novadā atjaunotu ceļa gabalu.

Līdz ar Kārķu un Ērģemes pagasta iedzīvotājiem priecājās arī VAS “Latvijas Valsts ceļi”, VAS “Ceļu inženieri”, Valkas rajona pašvaldības amatpersonas. Pagasts todien kopā pulcēja visus, kas praktiski piedalījās “Ziemeļu stīgas” posma rekonstrukcijā.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Tālis Straume todien vietējos iedrošināja cerēt, ka “Ziemeļu stīga” atjaunota stiepsies visā tās garumā. Lai izdodas!

Dailes teātra aktieris Intars Rešetins sava dzimtā novada ļaudīm palīdzēja orientēties daudzajos svētku pārsteigumos. Fotogrāfijas ir gana daiļrunīgas. Skatiet un mēģiniet sajust atmosfēru!