Logo hamburger
Par mumsarrow
Darbības jomasarrow
Aktualitātes
Projekti
Galerijas
Kontakti
icon
En Lv

Sociālā atbildība

Galvenā lapa / Par mums / Sociālā atbildība

„Binders” ir profesionāla ceļu būves kompānija, kas strādā, lai tiktu realizēti biznesa un uzņēmējdarbības mērķi, taču tā arī apzinās savas darbības ietekmi uz sabiedrību kopumā, tās interesēm.  Privātā biznesa  kompānija „Binders” tiecas būt sociāli atbildīga gan lēmumos, gan darbībā. Apkārtējā vide, sabiedrība, nozares tirgus, darbavieta – tās ir galvenās vides, ko iespaido uzņēmuma aktivitātes, kur saskaras un mijiedarbojas uzņēmējdarbības un biznesa  intereses ar sabiedrības vajadzībām. Kompānija apzinās, ka izpratni par korporatīvo sociālo atbildību pastāvīgi ir jāpilnveido.

Vide

„Binders” strādā  atbilstoši starptautiskajam vides pārvaldības standartam ISO 14001:2015. Kompānija apzinās ceļu būves, rekonstrukcijas, asfaltbetona ražošanas iespējamos kaitējumus videi un strikti ievēro visas starptautiskā standarta vadlīnijas. Vides prasību ievērošana un resursu efektīva izmantošana tiek pastāvīgi uzraudzīta un ekonomisko iespēju robežās uzlabota.

Sabiedrība

Uzņēmuma darbinieki, sadarbības partneri, apakšuzņēmēji, klienti, sabiedrība visplašākajā izpratnē ir tās kategorijas, kuras tieši vai pastarpināti ietekmē kompānijas darbība.

„Binders” realizē palīdzības politiku, atbilstoši noteiktajām atbalsta prioritātēm: sociālie projekti, kultūra, sports.

Tirgus

Uzņēmums „Binders” atbalsta un savā darbībā realizē godīgas konkurences principus, godprātīgi pilda visas saistības pret valsti.

Darbavieta

„Binders” atzīst un pilda visas saistības un pienākumus pret darba ņēmējiem – uzņēmuma darbiniekiem. Viena no kompānijas prioritātēm ir strādājošo drošība un veselība, tāpēc darba aizsardzības pasākumu realizēšana un dažādi motivējoši darba vides pasākumi ir kompānijas prioritāte.