Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".
Būvdarbu periods: 2018. gada aprīlis - 2019. gada rudens.

Autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa pārbūve 20 km garā posmā no Labraga līdz Mežainei jeb no 43,20. līdz 63,00 km.
Posma pārbūves projekts paredzēja asfalta segas pārbūvi, vietām mainot arī ceļa drenējošo kārtu. Izbūvēts jauns šķembu pamats, kam virsū ieklātas divas jaunās asfalta kārtas. Projekts paredzēja arī divu tiltu rekonstrukciju – pār Kārpu un Saku. Tiem ieklāta jauna hidroizolācija un atjaunots brauktuves segums.
Būvdarbu apjomā ietilpa arī ceļa ūdens novades sistēmas sakārtošana, caurteku remonts. Ceļa posmā atjaunotas sabiedriskā transporta platformas.