Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".
"Projekts: SIA "projekts 3".
Būvuzraudzība: SIA "Firma L4".
Būvdarbu izpilde: 2018.gads.

Grants ceļa segas pilna rekonstrukcija, atsevišķās vietās trase iztaisnota un izlīdzināta.

Vairākos ceļa posmos atkūdrota pamatne un nomainīta grunts. Izbūvēts salizturīgais slānis un šķembu pamatne. Uz bijušā grants ceļa divās kartās ieklāts asfalta segums.

Rekonstruētas un ierīkotas caurtekas. Īpaši apjomīga dzelzsbetona caurteka ierīkota Neretas upē, kas šķērso ceļu. Lielizmēra caurtekai pāri izbūvēta ceļa sega, tādējādi caurteka būtībā pilda tilta funkciju.