Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība.

Projekts: SIA "Polyroad".

Būvuzraudzība; SIA  "Jurēvičs un partneri".

Izpildes termiņš: 2017.

1,7 km garā  posmā veikta  ielas  pilna rekonstrukcija – paŗbūvētas apakšējās kārtas un divās kārtās ieklāts jauns asfalta segums. Pēc noslēdzošā posma rekonstrukcijas Brīvības iela Ogrē tagad visā garumā ir ar gājējiem ierīkotu trotuāru.  Atbilstoši projektam šajā posmā izzbūvēts arī veloceliņš. Atjaunotas astoņas sabiedriskā transporta pieturvietas.

Brīvības ielas posmā  rekonstruētas inženiertehniskās komunikācijas – atjaunota ūdensapgādes sistēma, izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas sistēma un attīrīšanas iekārta. Rekonstruēta sadales tīkla līnija, visā ielas posmā ierīkots jauns ielas apgaismojums.