Pasūtītājs: VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
Būvdarbu izpilde: 2020. gada jūnijs-novembris

Ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa izbūve

Virskārtas apjoms – 12 003 m2
Ierīkota drenāža – 1245 m
Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija – 181 m
Inženiertehniskie kabeļi – 15 400 m

Skrejceļa seguma atjaunošana

Asfalta seguma maiņa – 5,7 km
Skrejceļa sānu drošības joslām 7 m platumā –  5 km
Visā skrejceļa platumā – 0,7 km
Nomainīta virskārta – 78 292, 17 m2
Izbūvētas teknes – 3 776 m

Seguma pastiprināšanai un slodzes izlīdzināšanai zem asfalta kārtām ieklāts ģeorežģis – 31 653 m.

Būvdarbu ietvaros ietilpa arī drenāžas sistēmas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve, kā arī gaismekļu sistēmas atjaunošana, horizontālā marķējuma uzklāšana un teritorijas apzaļumošana.

Visi būvdarbu tehnoloģiskie procesi lidlauka teritorijā īstenoti tikai naktīs, lidojumu starplaikā. Šajā periodā organizēta arī materiālu piegāde, būvtehnikas un mehānismu loģistika.

Atšķirībā no būvdarbu norisēm uz ceļa, lidlaukā vairāki darbu tehnoloģiskie procesi organizēti vienā piegājienā, piemēram, vienlaicīgi notika asfalta esošā seguma frēzēšana un jaunā seguma ieklāšana.  Pēc šāda principa tika organizēta arī jaunā manevrēšanas ceļa būvniecība.