Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.
Projekts: SIA "MB projekts".
Būvdarbu izpilde: 2018.gada septembris - decembris.

Antropogēno slodzi mazinošās infrastruktūras būvniecības un rekonstrukcijas projekts īstenots Mangaļsalā, dabas parka “Piejūra” teritorijā. Izbūvētas koka pastaigu takas 1,8 km garumā. Piecas atpūtas takas ir jaunas, bet divas jau esošās  pagarinātas. Atsevišķās vietās ierīkots apgaismojums un atstarojoši elementi. Augstākā vieta pastaigu takās ir 3 m augsta koka konstrukcija, kas stiepjas 54 m garumā.

Projekta īstenošanas ietvaros parka teritorijā uzstāditi vingrošanas elementi, labiekārtots un aprīkots atpūtas laukums pludmalē. Takās izvietoti soliņi, atkritumu urnas, velosipēdu novietnes, robežzīmes un barjeras. Izbūvētas divas autostāvvietas, katra – apmēram 50 automašīnām.