Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas pašvaldība.
Projekts: SIA "Vizuālās modelēšanas studija".
Būvuzraudzība: SIA "BaltLineGlobe".
Būvdarbu izpilde: 2018.gads.

Latgales ielas pārbūve posmā no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielai. Pārbūvētā posma garums ir 740 m.