Pasūtītājs: Lietuvas Autoceļu direkcija.
Būvdarbu izpilde: CBF SIA "Binders".
Būvdarbu periods: 2020. gada maijs - 2021. gada jūlijs.

Grantētā ceļa Nr. 2306 Kūlupenai – Darbenai posms no 0,00. līdz 11,240. un no 11,880. līdz 14,669. kilometram ir pilnībā rekonstruēts, veicot pilnu ceļa segas konstrukcijas izbūvi. Atsevišķos posmos remontdarbu zonā  veikta atkūdrošana un ierīkota meliorācijas sistēma.  Demontētas vecās un izbūvētas 14 jaunas ceļu šķērsojošās caurtekas un ceļa barjeras, kā arī saremontēts ceļa posmā esošais tilts.  Būvdarbu apjomā ietilpa arī vājstrāvas tīklu izbūve.  Visā pārbūvei paredzētajā posmā  ieklāts asfaltbetona segums.