Pasūtītājs: Stopiņu novada pašvaldība. Izpildes termiņš: 2018.gads.

 

Ceļš Lielkājas-Kalves un ceļa posms C21-Grīvas pirms pārbūves bija aizaudzis grants ceļš, kas pēc būvdarbiem ir attīrīta, ērta trase, kam izbūvēta pilna apakšzemes konstrukcija un ieklāts asfalts. Ceļam ir arī asfaltētas gājēju ietves.

Īstenots interesants drenāžas kanāla risinājums, kas atrodas starp gājēju ietvi un ceļa braucamo daļu. Atbilstoši projektam te veidojas kritumi, lai novadītu ūdeni uz starpjoslu starp ietvi un brauktuvi, kurā ieklāts filtrējošs ģeotekstils un grants maisījums, kas akumulē ūdeni un novada to tālāk gruntī.

Dauguļupes un Dambja iela pēc pārbūves ir ar divās kārtās ieklātu asfaltu, bruģētām ietvēm, ar ierīkotu apgaismojumu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu.