Pasūtītājs: VAS 'Latvijas Valsts ceļi".
Projekts: SIA "E.Daniševska birojs".
Būvuzraudzība: AS "Ceļuprojekts".
Izpildes termiņš: 2017.gada decembris.

Pēc būvdarbu pabeigšanas šajā ceļa posmā  uzlabota nestspēja un izlīdzināts ceļa reljefs. Tāpēc projekts paredzēja īpaši apjomīgu zemes darbu īzpildi, atsevišķās vietās – arī pamatu atkūdrošanu, kas 4-6 m dziļumā tika veikta četros ceļa posmos gandrīz divu km kopgarumā.

Būvdarbu gaitā  sakārtoti pieslēgumi ceļam, vienmērīgāks kļuvis ceļa garenprofils, uzlabojusies trases pārredzamība. Atbilstoši projektam  izbūvēts rotācijas aplis krustojumā ar Daugavpils apvedceļu (A14), kā arī pārbūvētas divas dzelzceļa pārbrauktuves.