Pasūtītājs - Limbažu novada pašvaldība.

Galvenais apakšuzņēmējs - SIA 'Limbažu ceļi".