Pasūtītājs - Limbažu novada pašvaldība.

Galvenais apakšuzņēmējs - SIA "Limbažu ceļi".

Darbu izpilde - 2015.gada jūlijs.