Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde".

Būvdarbu izpilde: 2018.gads.

Viestura ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz Kr.Valdemāra ielai. Divu braukšanas joslu paplašināšana, jauna asfalta seguma ieklāšana, luksofora uzstādīšana krustojumā, teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana.