Logo hamburger
Par mumsarrow
Darbības jomasarrow
Aktualitātes
Projekti
Galerijas
Kontakti
icon
En Lv
img

CBF SIA “Binders” saņem Latvijas Ilgtspējas indeksa bronzas kategorijas novērtējumu

29.09.2009

Latvijā pirmajā Ilgtspējas indeksa noteikšanas procedūrā ceļu būves uzņēmums SIA „Binders” ierindots bronzas kategorijā.  Mēs esam vienīgais ceļu būves uzņēmums Latvijā, kas saņēmis Ilgtspējas indeksa novērtējumu. Zelta un platīna kategorijas netika piešķirtas vispār.

Ilgtspējas indekss ir sistemātisks vadības rīks uzņēmuma sasniegumu izvērtēšanai, pārraudzībai un komunikācijai jomās, kurās uzņēmums ietekmē citus – vide, darba vide, tirgus attiecības un atbildība pret sabiedrību. Indekss tiek veidots,  lai ar starptautiski atzītu metodoloģiju sekmētu ilgtspējīgu un atbildīgu biznesu Latvijā. Ilgtspējas indekss uzliek augstu latiņu uzņēmuma sakārtotībai un risku vadībai, tāpēc kompānijas atrašanās kādā no indeksa kategorijām, jau ir garantija, ka šis uzņēmums īsteno atbildīgu, godprātīgu, uz attīstību vērstu darbību.

Rezultātu paziņošana notika 27. aprīlī Latvijas Nacionālajā operā, kur vienkopus pulcējās to Latvijas uzņēmumu pārstāvji, kas piedalījās Latvijā pirmajā uzņēmumu ilgtspējas indeksa noteikšanā.

Par ilgtspējīgu uzņēmumu šajā kontekstā uzskata uzņēmumu, kas īsteno korporatīvi sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, rūpējoties par sava biznesa nākotni – lai arī pēc desmit un vairāk gadu viņa biznesa vide būtu tāda, kurā ir iespējams pelnīt, kur pastāv pirktspējīgs patērētājs, ir saglabāti resursi, ir godīgs tirgus.

Ilgtspējas indeksa metodoloģija balstīta uz korporatīvās sociālās atbildības teoriju, kā arī starptautiskajiem indeksiem Dow Jones Sustainability Index un Business in the Community veidoto Corporate Responsibility Index.

Mūsu uzņēmuma darbību vērtēja eksperti – pārstāvji no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, NASDAQ OMX Riga, Pasaules Dabas fonda, Ideju partneru fonda, SKDS, Lursoft, Latvijas Kvalitātes asociācijas u.c.

Vērtētas tika šādas kategorijas: tirgus attiecības, uzņēmuma profils un stratēģija, sabiedrība, vide un darba vide.

Uzņēmumi, kas iekļauti ilgtspējas bronzas kategorijā, ir spēruši pirmos soļus, lai publiski komunicētu par savu praksi būtiskākajos jautājumos par ietekmi uz vidi, sabiedrību, darba vidi un kopējo tirgu, tomēr rezultāti nav viendabīgi augsti visos rādītājos. Šie uzņēmumi ir publiskojuši savus korporatīvās atbildības principus, kurur īstenošanā iesaistīts viss uzņēmums.