22.12.2021

2021. gada ceļu būvdarbu sezonai bija raksturīgs liels darba apjoms asfalta ražotājiem un ieklājējiem, jo iespaidīga daļa no kopējiem būvdarbiem bija asfaltēto ceļu segumu maiņa. Līdz ar to šajā būvdarbu sezonā daudz darba bija asfaltbetona ražotnēm, asfalta ieklāšanas brigādēm un citām struktūrvienībām, kas nodrošināja procesu, sākot ar ražošanas izejvielu sagādi, beidzot ar rezultāta kvalitātes kontroli. Tas atspoguļojas arī apkopotajos datos par 2021. gada darba rezultātiem.

Asfalta apjoma ziņā šis bija rekorda gads. Asfaltbetona ražotnēs Vangažos un Daugavpilī kopā saražotas 247 740,9 t ASF/t, kas ir līdz šim lielākais kopējais saražotais apjoms vienas būvsezonas laikā. Lai šādu apjomu nogādātu uz objektiem, sezonas laikā ražotnēs ar produkciju uzpildītas 10 323 kravas automašīnas.

Daugavpils asfaltbetona rūpnīcā saražotas 100 849,8 ASF/t.

Vangažu asfaltbetona rūpnīcā saražota 146 891,1 ASF/t.

Mūsu asfalta ražotāji šogad padarījuši milzīgu darba apjomu! Asfalta ražošana mūsdienās ir maksimāli automatizēta, tomēr tehnoloģiskos procesus katrā rūpnīcā praktiski nodrošina un uzrauga piecu cilvēku komanda.

Ne mazāk darbīga un saspringta šī sezona bija arī piecām “Binders” asfalta ieklāšanas brigādēm. Šogad ieklātā asfalta apjoms ir 253 730,5 t. Priekšstatam – šāds daudzums ietilpināms 3731 dzelzceļa slēgtajā kravas vagonā.  Kopumā noasfaltētā platība – 1 750 371 m2.

Ziemā  – tehnikai un mehānismiem tehniskās apkopes un remonti, darbiniekiem – maza atelpa pirms nākamās būvdarbu sezonas.