Pasūtītājs: Stopiņu novada dome.

Projekts: CBF SIA "Binders", AS "Ceļu projekts".

Būvuzraudzība: SIA "Geo Consultants".

Būvdarbu termiņš:2017.

Trīs ielu posmu pilna rekonstrukcija. Būvdarbi veikti gandrīz 3 km garumā.

Projekta ietvaros veikta lietus ūdens kanalizācija, spiedvada un ūdensvada izbūve, elektrolīniju pārbūve, kā arī trīs attīrīšanas iekārtu un lietus ūdens kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība. Rekonstrukcijas laikā tika izbūvētas gandrīz 100 nobrauktuves un viena apgaismota gājēju pāreja. Būvdarbu ietvaros veikta arī nomaļu izbūve un apmaļu būvniecība, kā arī ceļam piegulošās teritorijas labiekārtošana.