Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi".
Projektētājs: AS "Ceļuprojekts".
Līgumsaistību izpilde līdz 2017.gada septembrim.

Atbilstoši projektam, veikti asfalta stiprināšanas būvdarbi 19,25 km garā  ceļa posmā. Remontdarbu zona aptvēra autoceļa A3 posmu no Rubenes līdz Valmierai, turpinājumā virzienā uz Valku ietverot ceļa pārvadu A3/P18, un noslēdzas pie tilta pār Mellupi Burtnieku novadā.

Ceļa pamata pastiprināšana ar reciklēšanu – veco segu uzirdnāja, pievienoja jaunu šķembu maisījumu un cementu, kam pa virsu trijās kārtās ieklāja jauno asfalta segumu.

Projekta ietvaros tika pārbūvētas pār ceļu esošās elektropārvades līnijas. Atsevišķā ceļa posmā Valmieras pilsētas robežās  nomainīti apgaismojuma balsti un gaismekļi, kā arī izbūvēta gājēju ietve un veloceliņš.

Remontdarbu zonā  nomainītas visas bojātās caurtekas, kā arī saremontēta Āžkalna strauta un Jumaras caurteka. Pārbūvētas sabiedriskā transporta platformas, iztīrīti grāvji, sakārtotas nobrauktuves.