Pasūtītājs:VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Projekts: SIA "Pro CAD".

Būvuzraudzība: SIA 'Ceļu inženieri".

Izpildes termiņš:2017.

Ceļa segas pārbūve  reģionālā  autoceļa P 68  4,5 km garā  posmā aiz Daugavpils pilsētas robežas līdz apdzīvotai vietai Mirnijs.

Posmā ieklātas trīs jaunā asfalta kārtas, nostiprināti sāngrāvji, atsevišķās vietās pārbūvētas drenāžas sistēmas, atjaunotas sešas autobusu pieturvietas, izbūvēts viens autobusa paviljons.

Atbilstoši projektam šajā posmā  rekonstruēti četri krustojumi: ar Daugavpils apvedceļu ( Tabore-Laucese), ar vietējās nozīmes ceļu Daugavpils-Elerne-Lielborne, kā arī ar diviem pašvaldības ceļiem Lauceses pagastā.