Pasūtītājs: Iecavas novada dome.
Būvdarbi uzsākti 2017.gada janvārī un pabeigti  četrus mēnešus pirms līgumā paredzētā termiņa beigām 2017.gada oktobrī ( līgumā paredzētais termiņš  - 02.2018.).
Projekts: SIA “BM- projekts”.
Būvuzraudzība: SIA “Firma L4”.

Būvdarbi kopumā aptvēra 1,7 km garu posmu –  Skolas ielā no Edvarta Virzas līdz Rīgas ielai un Dzirnavu ielā no Edvarta Virzas līdz Skolas ielai. Projekts šajā teritorijā paredzēja ūdens un kanalizācijas tīklu, sadzīves un lietusūdens kanalizācijas sistēmu pārbūvi, apgaismes sistēmas modernizāciju un citu inženiertehnisko sistēmu uzlabošanu.

Kopumā saimnieciskā kanalizācija pārbūvēta 1727,8 m apjomā, ūdensvads – 1415,5 m. Lietus ūdens kanalizācija – 21154,1 m.

Skolas ielas pārbūves posmā projekts paredzēja arī gājēju un velobraucēju apvienotā celiņa izbūvi.

Ielai pilnībā mainīta  seguma konstrukcija, ietverot arī gultnes pārbūvi –  izbūvēta drenējošā kārta, šķembu kārta un ieklātas divas kārtas asfalta .